Om 2. utgave, 2011


I 2. utgave er de siste endringene i rettskrivinga for nynorsk innarbeidd. Den nye rettskrivinga for 

nynorsk er vedtatt av Kulturdepartementet i 2011 og blir offisiell norm fra 1. august 2012. 

Svein Lie www.lingforlag.no
post@lingforlag.no