Ling forlag

Lie, Svein: Norsk morfologi. 2. utg. 2011. 135 s. UTSOLGT

Boka er først og fremst tenkt som grunn­bok for studenter som studerer norsk ved universiteter og høgskoler, men den kan også leses av andre som er interessert i norsk språk. Boka dekker både bokmål og nynorsk. I 2. utgave er de siste endringene i rettskrivinga for nynorsk innarbeidd. (Mer  her.)

Bestilling her eller til post@lingforlag.no  


Lie, Svein: Det digitale språket. 2011. 120 s.  

De nye, digitale mediene har skapt nye språklige uttrykksformer. Denne boka gir en oversikt over disse og hva som kjennetegner språket i tekstmeldinger (sms) og i ulike sjangrer på Internett. Boka er tenkt både for studenter og andre som er interessert i emnet. (Innhold.) 

Bestilling her eller til post@lingforlag.no

Norsk morfologi


Ling forlag
v/ Svein Lie
Eckersbergs gt. 10
N-0266 Oslo

Ling forlag